Tautumeita

Tautumeita ir Jašmas un Temora  kumeliņš

Tautumeita ir pirmais Latvijas ardeņu saglabāšanas programmas kumeļš !

Dzimusi 2018 gada pavasarī!